Hvordan kan naboloven hjelpe deg hvis du har et dårlig naboforhold?

Et av naborettens kjennetegn er at det er vanskelig å trekke klare grenser mellom hva som er ulovlig og hva som er lovlig. Som regel må grensen mellom det lovlige og ulovlige avgjøres ved et konkret skjønn. Det finner for eksempel en rekke offentligrettslige regler, herunder; kommunale reguleringsbestemmelser, krav etter plan- og bygningsloven, forurensningsloven, prinsippet om fri ferdsel i utmark osv.

Naboloven er deklaratorisk.
Dette betyr at den gjelder så langt ikke annet følger av avtale eller særlige rettsforhold. Naboer seg imellom kan derfor avtale ordninger seg imellom som fraviker de mer alminnelige prinsipper etter loven. Det kan oppstå mange situasjoner i et naboforhold og det er ikke alltid like enkelt å vite hvilke lover, regler og normer som gjelder i ditt tilfelle. Har naboen trær som skygger på solplassen din, eller en hage som vokser inn på din tomt? Hva hvis det er snakk om et husleie- forhold hvor utleier og leietaker bor i samme bolig? Våre advokater har god erfaring fra saker som gjelder nabotvister og kan gi deg gode råd om dine rettigheter .

 

Prat med en av våre advokater for kun 299,- i 20 minutter. Tjenesten er åpen alle dager kl. 0800 – 2000.

Vi kan gi deg svar på følgende spørsmål:

 • Gjelder naboloven i din sak?
 • Kan det være andre lover som er aktuelle, slik som eierseksjonsloven, sameieloven, borettslagsloven eller husleieloven?
 • Hvilke momenter legges det vekt på i vurderingen av om noe er «urimelig» eller «unødvendig» etter granneloven § 2?
 • I hvilke tilfeller kreves det nabovarsel?
 • Finnes det øvrige begrensninger etter andre lover, som for eks. plan og bygningsloven?
 • Er det inngått noen private avtaler mellom naboene?
 • Hvordan tolker jeg servitutter på eiendommen?
 • Er servitutten personlig eller stedlig?
 • Hvordan er reglene for trær på naboens eiendom?
 • Hva kan gjøres med forhold i strid med naboloven § 2?

 

Om noen av disse spørsmålene angår deg eller om du har andre spørsmål, sitter våre advokater klare til å ta imot din samtale. 

Møt ditt team med eksperter

Alle våre advokater tilbyr en vennlig service, og bruker sine fagkunnskap for å løse dine problemer.

 • Caroline Heien Gjelsten
  Advokat
 • Siri Fadum Harstad
  Advokat
 • Kine Wesseltoft
  Advokat
 • Asle Skola
  Advokat
 • Sven Krohn
  Advokat
 • Julie Stavnes Tveraabak
  Advokat
 • Magnus Frøysaa 
  Advokat
 • Torstein Bjørkgård
  Advokat

Hvor sendes fakturaen?

 • Etter samtale sender vi en faktura på kr 299,- (ingen tillegg) til den adressen som er registrert på ditt telefonnummer hos Opplysningen 1881. Du vil ikke få faktura før du har vært i kontakt med en av våre leger.
 • Du kan enkelt sjekke og eventuelt endre fakturaadresse før du ringer oss. Da vil fakturaen din bli sendt til den adressen du ønsker. Endre adresse her

Hold deg oppdatert

Ønsker du mer informasjon om våre ekspert-tjenester? Skriv inn e-postadressen din under.

Når bør du kontakte advokat?

 • Unngå at en konflikt oppstårAdvokater bistår deg når du er i en tvist, men like viktig hjelper de deg å unngå at en konflikt oppstår. I løpet av livet havner du automatisk i situasjoner hvor du er tjent med å kjenne dine juridiske rettigheter.
 • Endringer i roller i livet?Endringer i roller som samboer eller ektefelle, forelder og arving, arbeidstaker og boligeier, påvirker både livet og økonomien din, og manglende eller mangelfulle kontrakter kan ha store økonomiske og livsendrende konsekvenser. Vi anbefaler at du tar forholdsregler og kontakter en advokat med dine juridiske problemstillinger, det gjør sjansen mindre for at du blir snytt for rettmessige krav på et senere tidspunkt.